Sodium Cocoyl Apple Amino Acids – součást přírodního tenzidu

Tenzid (nebo taky surfaktant – „surface active agent“) je povrchově aktivní látka, která usnadňuje rozpouštění a odstranění nečistot. Tuto schopnost má díky tomu, že snižuje povrchové napětí mezi látkami. Díky své zvláštní povrchové struktuře, se dokáže svou jednou částí (hydrofilní) ve vodě rozpouštět a druhou částí (hydrofobní) vodu odpuzuje a váže se jí na nečistoty. Tímto způsobem v podstatě obalí nežádoucí částice a v bohaté pěně je pomáhá odplavit pryč.

Tenzidy najdeme typicky v produktech, které perou, čistí, nebo pění.

Sodium Cocoyl Apple Amino Acids – jedná se o pěnivý aniontový surfaktant získaný převážně z aminokyselin charakteristických pro jablečnou šťávu. Část tenzidu pochází z mastných alkoholů z kokosového oleje.